Gizlilik Politikası2019-03-21T23:03:35+00:00

NİSH ROBOT GİZLİLİK POLİTİKASI

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel sitenin kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.
nishrobot sözleşme tarafların sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar nishrobot sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında ve nishrobot.com sözleşmede talep edilen şartları dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

a.Nishrobot, sunulan hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
b.Nishrobot, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c.Kullanıcı, sitenin kullanımında zarar verici işlem  yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2.  Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. Nishrobot Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni,tasarımcısı,düzenleyeni  ve sahibi firmaya,kuruma,tüzel ve gerçek kişiye veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Nishrobot site’nin ziyaret edilmesi veya site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
2.3. Site ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem haklarının kullanılması halinde,Nishrobot söz konusu izinsiz kullanım veya bu şartların ihlali ile ilgili tüm hakları mahfuzdur.

3.Gizli Bilgi

3.1. Nishrobot, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
3.2 Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firma,kurum,gerçek veya tüzel kişiyle kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu kurum veya kuruluşa  paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler kurum veya kuruluş bünyesinde kişi profili belirlemek, kişi profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

4. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

nishrobot, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve  sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

Nishrobot 2020 Kayıtları
Çok Yakında

NishRobot'u sosyal medya dan takip etmeyi unutma!
close-link